POISTENIE RODINNÉHO DOMU

Napríklad:

rodinný dom o hodnote 100 000.-€ za 52,- €
(je len na Vás na akú sumu si chcete dať dom poistiť)

poistenie domácnosti na celkovú
hodnotu zariadenia 10 000.-€ za 17,- €

 

TOP